Prispevki za popoldanski s.p. 2023 bodo nekaj višji kot za 2022.

Prispevki za popoldanski s.p. 2023 bodo nekoliko višji kot v letu 2022. Z januarjem se namreč zvišujejo prispevki za ZZZS. Z aprilom pa se bodo zvišali še prispevki za PIZ. 

Prispevki za popoldanski s.p. za leto 2022 so znašali 81,04 evra. Za prve tri mesece leta 2023 pa bodo prispevki za popoldanski s.p. 2023 znašali 83,95 evra. Koliko bodo znašali od 1. aprila do konca leta? Za to bo potrebno počakati na podatek o prispevku za PIZ, ki bo objavljen marca 2023. Poglejmo v tabeli:

No comments -
Doslej so samostojni podjetniki in druge fizične osebe z dejavnostjo predhodno akontacijo dohodnine plačevali do 10. v mesecu, prispevke za socialno varnost pa do 20. v mesecu. Od letos sta omenjena roka poenotena, kar pomeni, da se lahko tudi predhodna akontacija dohodnine plača do 20. v mesecu.

 

Sprememba roka za plačilo predhodne akontacije dohodnine je bila določena s spremembo 298. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N), ki je začela veljati konec lanskega leta.

No comments -

V petek, 13. januarja 2023, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Sklep ministra v skladu s katerim bo bruto minimalna plača za delo opravljeno po 1. januarju 2023 znašala 1.203,36 evra, kar pomeni 12-odstotni dvig.

No comments -

V skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) morajo imeti vsi poslovni subjekti (to so vse osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence, torej gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zavodi in tako dalje) odprt transakcijski račun (v nadaljevanju: račun) pri ponudniku plačilnih storitev to je pri banki ali hranilnici.

No comments -

Med obvezne sestavine izdanega računa je družba vključila podatke, ki jih zahtevajo PSR, ZDDV-1, ZGD-1 in Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR).

 
Na vseh računih morajo biti navedeni sledeči podatki:

No comments -

Mesec

Delovniki - dni (ur)

Prazniki - dni (ur)

Skupaj dni

Skupaj ur

januar

21 (168)

1 (8)

22

No comments -

Državni zbor je dne, 28.11.2022 potrdil naslednje spremembe pri dohodnini:

No comments -

Pred koncem leta je še čas, da podjetniki preverijo in uredijo poslovne evidence, na podlagi katerih računovodja pripravlja letna poročila. Tu izpostavljamo bistvene napotke:

1) Popis sredstev

Zakonsko je predpisano, da je potrebno sredstva popisati vsaj 1x letno (zakonska podlaga 54. člen ZGD-1 in SRS). S popisom osnovnih sredstev ter zalog pripravimo  inventuro. Morebitne manjke ali viške je potrebno  primerno evidentirati in kasneje tudi računovodsko obračunati. 

No comments -

S 1. 1. 2023 bo začela veljati novela Zakona o dohodnini, ki jo je 28. 11. 2022 potrdil Državni zbor. Največja sprememba bo veljala za t. i. »normirance« - zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Sprememba bo veljala tako za zavezance, ki so zavarovani kot samostojni podjetniki, kot tudi tiste, ki opravljajo dopolnilno dejavnost (»popoldanski s.p.«). Tako po novem ne bo več avtomatično priznanih 80 % normiranih odhodkov, ampak v višini kot sledi:

No comments -