Z zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) so predpisane uredbe o naslednjih posebnih postopkih obdavčitve:
 
1. Posebna ureditev za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Uniji (neunijska ureditev VEM).
2. Posebna ureditev za prodajo blaga na daljavo znotraj Unije, za dobavo blaga v državi članici preko elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo in za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje (unijska ureditev VEM).
No comments -

Če ste ravnokar registrirali vaše podjetje ali s.p. ali o odpiranju resno razmišljate ste na pravi strani. Naš izkušen kolektiv že vrsto let nudi podjetnikom začetnikom odlično podporo v vseh poslovnih procesih. Svetovanje na področju zakonskih zahtev, izbira ustreznaga programa, sledenje zakonodajnim spremembam. Vse to in še veliko več nudimo v sklopu naših rednih storitev.

V poslovnem letu 2021 smo pomagali več kot 100 podjetnikom pri uresničitvi poslovne ideje.

Pošljite povpraševanje še danes.

 

JMMC HP d.o.o.

No comments -
Furs je spremenil predlog obdavčitve kriptovalut. Po novem predlaga, naj se obdavčitev začne pri doseženi meji 15.000 evrov unovčenega zneska virtualne valute oziroma od dobička, ustvarjenega s prodajo virtualnih valut.
 
Po predlogu FURS, bi se davek plačal od unovčenega zneska virtualne valute v eno od valut oziroma od porabljenega zneska za nakup stvari. Stopnjo davka bi določili pri desetih odstotkih.
 
No comments -
Siva ekonomija - v katerem primeru ne gre za delo na črno?
 
Siva ekonomija zajema raznovrstne ekonomske in gospodarske aktivnosti, ki sicer prispevajo k ustvarjanju vrednosti v danem okolju, a ne prispevajo v proračunsko blagajno. Kako je v tem primeru z delom na črno? Kdaj ne gre za delo na črno?
 
Kaj je siva ekonomija?
 
No comments -
Poslovna darila za zaposlene
 
Poslovna darila za zaposlene oziroma njihovo obdavčitev ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Darila, ki jih delodajalec ob koncu leta podari zaposlenim, se v skladu z 39. čl. ZDoh-2 štejejo za boniteto.
 
No comments -
Glede na vse protikoronske ukrepe, se marsikdo sprašuje, kako je z izplačilom božičnice ali 13. plače v letu 2020. 
 
No comments -
Vlada je na seji dne 19.12. 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma PKP7, ki ob dodatni pomoči za gospodarstvo vnovič prinaša enkratni krizni dodatek najbolj ranljivim skupinam prebivalstva;
 
- upokojencem
- študentom,
- zaposlenim z najnižjimi plačami
- pa tudi staršem in verskim uslužbencem
 
Predlog zakona še ni bil obravnavan v Državnem zboru in še ne velja.
 
No comments -
Eden glavnih ukrepov, ki jih lahko koristite pravne osebe in samostojni podjetniki na podlagi šestega protikorona paketa, je ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. 
 
V nadaljevanju so našteti pogoji, ki jih morate izpolnjevati za pridobitev pomoči. 
 
V kolikor ocenjujete, da pogoje izpolnjujete oz., da je potrebno oddati izjavo o koriščenju ukrepa. Rok za oddajo izjave je 31.12.2020.
 
 
DO POMOČI SO UPRAVIČENI
No comments -
Potrdilo o karanteni, ki je podlaga za uveljavljanje nadomestila plače si sedaj lahko posameznik uredi sam
 
Šesti interventni zakon podaljšuje ukrep subvencioniranja čakanja na delo, iz naslova katerega delavcu pripada nadomestilo plače.
 
Do nadomestila v višini 80% osnove so tako še naprej upravičeni delavci:
 
- ki so napoteni na začasno čakanje na delo in
- ki dela ne morejo opravljati zaradi višje sile
 
No comments -