Vsi navedeni podatki veljajo od 1. 1. 2023.
 
  • Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji 

Višine dnevnic, do katerih se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja:
 
- nad 12 do 24 ur znaša dnevnica 27,81 eura
 
- nad 8 do 12 ur znaša dnevica 13,88 eura
 
No comments -

Furs je na svoji spletni strani v sklopu razdelka Nakup prek spleta iz tretjih držav objavil tudi preglednico Seznam blaga, ki se najpogosteje uvaža, s stopnjami, ki jih je potrebno pri tem upoštevati.

No comments -

Regres 2023 oz. regres za letni dopust je pravica zaposlenih delavcev, ki imajo tudi pravico do letnega dopusta. 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust. Znesek regresa mora biti najmanj v višini minimalne plače. 

No comments -

Z 18. aprilom 2023 začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 40), s katerim se ponovno uvaja obveznost izročanja računa kupcu – končnemu potrošniku za kupljeno blago oziroma prejeto storitev.

Davčni zavezanec mora od vključno 18. aprila 2023 dalje kupcu račun vedno tudi izročiti (ne le na njegovo zahtevo), in sicer ne glede na način plačila.

No comments -

Po oddaji letnih finančnih poročil imajo podjetja možnost, ali bodo dokumentacijo hranila ali uničila. Odločitev je odvisna od zakonskih zahtev, pomembnosti dokumentov za poslovanje ter drugih poslovnih potreb. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) določa, da morajo podjetja hraniti poslovne knjige, račune in druge listine vsaj 10 let po končanem letu poslovanja.

No comments -

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 32/23 z dne 17. marec 2023 je bila objavljena nova Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo. Nova višina vrednotnice s 1. aprilom znaša 11,79 evra.

Na podlagi uskladitve višine prispevkov za osebno dopolnilno delo in na podlagi odredbe, ki začne veljati 1. aprila 2023, znaša nova višina vrednotnice 11,79 evra. Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9,17 evra, za zdravstveno zavarovanje pa 2,62 evra.

No comments -

Z dnem 01.07.2022 je spremenjena višina za povračilo kilometrine tako za prevoz na delo kot za službena potovanja. Kaj se je spremenilo?

 

PREVOZ NA DELO

No comments -

Da je evidenca delovnega časa obvezujoča, določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa navaja oz. opredeljuje definicijo delovnega časa. Evidenca delovnega časa je tako v skladu z zakonodajo nekaj, kar mora delodajalec voditi. In sicer mora evidenca delovnega časa oz. evidenca o izrabi delovnega časa beležiti naslednje podatke za posameznega delavca:

No comments -

DZ je sprejel novelo zakona o davčnem potrjevanju računov. Predlog novele Zakona o davčnem potrjevanju računov ponovno uvaja možnost izreka globe v višini 40 evrov za kupce, ki računa ob plačilu blaga ali storitve ne bi prevzeli.

No comments -