Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena

No comments -
Eden od alternativnih načinov financiranja družbe z omejeno odgovornostjo so naknadna vplačila kapitala.
 
Ta so v določenih okoliščinah družbeniki dolžni vplačati. Vendar takšna vplačila ne povečajo osnovnega kapitala ali vložka, ampak postanejo del kapitalskih rezerv.
 
Družbenik jih lahko ob izpolnjenih pogojih namreč dobi tudi vrnjena.
 
Do velikosti vplačanih sredstev njihova vračila niso obdavčena z dohodnino. V presežni velikosti pa so obdavčena z dohodnino enako kot dividende.
No comments -
AKTUALNO VPRAŠANJE
 
Izraba letnega dopusta med delom s skrajšanim delovnim časom. 
 
Primer: 
- Delodajalec je delavcu odredil delo s skrajšanim delovnim časom 20 ur na teden
- Delavec dela od ponedeljka do petka po štiri ure na dan 
 
V prihodnjem tednu mu je delodajalec odobril izrabo letnega dopusta za petek. Delodajalec sprašuje, ali delavec lahko izrabi en dan dopusta ali le štiri ure.
 
 
No comments -
 
Pogosta so vprašanja zaposlenih, ki jih delodajalci pozovejo k vračilu regresa, ali so regres res dolžni vrniti, ali pa gre zgolj za "nagajanje" s strani njihovih delodajalcev.
 
Tako regres, kot tudi letni dopust, ti pravici sta iz vidika zakona nerazdružljivi, se delavcu odmerita vsako leto posebej. Delodajalec obe pravici odmeri ob zakonskih rokih, glede na določila zakona oz. kolektivne pogodbe.
 
No comments -
 
Znižanje plače zaradi slabšega poslovanja družbe
 
Za poslabšano poslovanje družbe se šteje poslabšanje, ki bi bodisi ogrozilo njeno gospodarsko stanje, bodisi ji povzročilo škodo. Razlog za znižanje plače je objektivne narave.
 
Do nastanka tega razloga lahko pride na primer izključno zaradi razmer na trgu, prekinitve sodelovanja s poslovnimi partnerji...
 
No comments -
Pravne podlage, ki opredeljujejo zagotavljanje zdravstvenih pregledov delavcev:
 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o delovnih razmerjih in
- Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.
 
V petem odstavku 28. člena ZDR-1 jedoločeno, da delodajalec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled, in to v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
No comments -
Obstaja več različnih vrst odpravnin, glede na način prekinitve delovnega razmerja.
 
Odpravnine se delavcem izplačujejo ob:
 
- prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi delavcu iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga
- ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, razen za določene izjeme, kot je na primer iztek pogodbe o zaposlitvi zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca, za opravljanje javnih del ali opravljanje sezonskih del, ki ne trajajo dlje od 3 mesecev v koledarskem letu
No comments -
Od 1. julija je na portalu za delodajalce (ZRSZ) omogočena oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo.
 
Delodajalci so dolžni oddati končno poročilo za povračilo nadomestila plače, ki so ga zaradi začasnega čakanja na delo ali odsotnosti zaposlenih zaradi višje sile uveljavljali na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP).
 
No comments -