Z 31. decembrom 2023 se prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinja, medtem ko se s 1. januarjem 2024 uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Obvezni zdravstveni prispevek od januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša 35 EUR mesečno. Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat letno. In sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Prva uskladitev OZP bo za marec 2025 glede na rasti povprečne plače v letu 2024.


Kako se plačuje?

No comments -

Od dne 1. 2. 2024 ob četrtkih ni več uradnih ur za poslovanje s strankami na izpostavah AJPES.

 

Nove uradne ure za poslovanje s strankami na izpostavah AJPES so:

-    v ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure,
-    v torek in petek od 8.00 do 13.00 ure,
-    v sredo od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure.

No comments -

Rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala, dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2023 je 28. februar 2024.


Podrobnejše informacije o vlogah in opisih storitev so na voljo na spodnjih povezavah:

No comments -

Z 2. februarjem 2024 je v Uradnem listu objavljen nov znesek najnižje urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov, ki znaša 7,21 evra.

Zakonsko določena bruto urna postavka za začasna in občasna dela dijakov in študentov ne sme biti nižja od minimalne plače, preračunane na uro dela ob upoštevanju povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas (174 ur), kot določa 130. c člen Zakona za uravnoteženje javnih financ. Ob spremembi minimalne plače, minister, pristojen za delo, določi nov znesek minimalne bruto urne postavke.

No comments -

Dnevnice za službeno potovanje v tujini od 01.01.2021 dalje

 

Zneski dnevnice, kot to določa Uredba tujina od 01.01.2021 dalje:

Država:

Valuta:

nad 14 do 24 ur
(100 % znesek dnevnice)

nad 14 do 24 ur – vključen zajtrk
(znižanje za 10 %)

No comments -

V skladu z Zakonom o minimalni plači (ZminP) se najmanj enkrat letno minimalna plača uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za to uskladitev se uporabi uradni podatek o medletni rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije decembra vsakega leta, in sicer glede na december preteklega leta v primerjavi z decembrom predpreteklega leta. Lani je ta rast znašala 4,2 odstotka.

Pri uskladitvi minimalne plače se upoštevajo tudi drugi zakonski kriteriji, kot so:

No comments -

Državni zbor je na seji, ki je potekala 13. decembra 2023, sprejel Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev.


Kakšne ukrepe prinaša ta zakon za gospodarstvo?

No comments -

Mesec

Delovniki - dni (ur)

Prazniki - dni (ur)

Skupaj dni

Skupaj ur

januar

21 (168)

2 (16)

23

No comments -

Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2024

 

No comments -