Eden izmed pomembnih ukrepov vlade za omenijtev posledic epidemije je tudi obročno plačilo davkov.
 
Zakon PKP6 bo predvidoma 25.11.2020 potrjen v državnem zboru, po uveljavitvi tega zakona, pa bo mogoče ponovno zaprositi za obročno plačilo davkov.
 
Če ste izgubili možnost pridobivanja prihodkov oziroma vas je prizadel Odlok o prepovedi obratovanja, lahko na Finančni upravi Republike Slovenije zaprosite za odlog plačila davka oziroma obročno plačilo davkov.
 
No comments -
Javni sklad malega gospodarstva Goriške podeljuje brezobrestna posojila za ublažitev posledic epidemije COVID-19.
 
Ključne lastnosti te oblike posojil so:
 
 •  Znesek: od 4.000 do 20.000 EUR
 
 •  Doba odplačila: 3 leta (z možnim 1 letom moratorija, vključenim v dobo odplačila)
 
 • Namen posojila: stroški plač, nakup materiala in trgovskega blaga, storitev, najem poslovnih prostorov in opreme, nastalih v času epidemije
 
No comments -
Državni zbor je prejšnji teden v četrtrk sprejel peti protikoronski paket ukrepov (PKP5) za omilitev in odpravo posledic COVID-19.
 
Objavo v Uradnem listu lahko pričakujemo v naslednjih dneh.
 
Katere ukrepe zakon prinaša?
 
I. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (varstvo otroka)
 
Veljavnost ukrepa
 
No comments -

Delovna mesta so pogosta rdeča cona, v kateri prihaja do širjenja okužb z novim koronavirusom.

Če posameznik prejme pozitiven test, epidemiološka služba NIJZ prične voditi epidemiološko preiskavo, s katero išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim. Na podlagi tega epidemiološka služba predlaga potrebne ukrepe.

Cilj je, da se življenje ne ustavi ponovno, zato je potrebno upoštevati preventivne ukrepe. Le tako se lahko v primeru, da bo v podjetju v zabeležena okužba zaposlenega, izognemo karanteni celotnega podjetja.

No comments -
Uporaba osebnega vozila za privatne namene - ena od najbolj pogostih bonitet. 
 
Če delodajalec zagotovi delavcu osebno motorno vozilo za privatne namene, se uporabljajo določbe druge točke 43. člena Zakona o dohodnini.
 
No comments -
Zastaranje pomeni, da upnik po določenem času od nastanka terjatve ne more več zahtevati, da naj dolžnik izpolni svojo obveznost do njega (npr. plača dolg, opravi delo, za katero sta se dogovorila ipd.). Gre za določen pritisk na upnike, da naj pravočasno terjajo svoje dolžnike ali pa tvegajo, da jim bodo terjatve propadle.
 
Kdaj začne zastaranje teči
 
No comments -
Gospodarsko družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona. Zakoniti zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe. 
 
Družba, direktor ali skupščina delniške družbe pa lahko podeli prokuro eni ali več osebam po postopku, določenem v aktu o ustanovitvi.
 
Poslovodja/direktor
 
- Upravičen do zastopanja po samem zakonu
- Funkcija vodenja in odločanja
No comments -
Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad
 
Razpisana sredstva: 56.629.228,80 EUR
 
Rok za oddajo:  16.10., 23.10, 30.10., 6.11.2020 in 5.1., 25.2., 8.4., 27.5., 9.9., 28.10. in 7.12.2021
 
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.
 
Cilji javnega razpisa so:
No comments -
Podjetniki se velikokrat sprašujejo, ali obstaja postopek t.i. »mirovanje podjetja«. 
 
Mirovanje podjetja ali s.p.
 
Ta pojem se je uveljavil, ker veliko podjetij opravlja sezonsko dejavnost ali pa želijo zaradi prevelikih stroškov prenehati opravljati dejavnost vendar pa kljub temu ohraniti možnost, da ponovno poprimejo za delo.
 
No comments -