Želimo vas opomniti in omogočiti zainteresiranim strankam dostop do informacij o možnostih subvencij in drugih različnih denarnih pomoči. 

 

Javni razpisi so priložnost za boljše napredovanje in poslovanje podjetij. Mlada inovativna podjetja so tako deležna spodbude za nadaljnje delo in razvoj. Podjetja, ki potrebujejo finančna sredstva za svoje poslovanje, imajo priložnost zaprositi za pomoč oz. kredit. 

 

No comments -

 

Alias plus"Informativno obveščam, da za naše naročnike pripravljamo tudi posebni razvojni projekt oz. program za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.


V kolikor bi katero podjetje potrebovalo pomoč pri pripravi, smo na voljo."

 

 

 

 

 

 

No comments -


Slovenski podjetniški sklad (SPS) je razpisal 10 mio EUR mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem, ki so bila ustanovljena pred 01.01.2022 in ki imajo bonitetno oceno vsaj SB7.

Namen produkta je zagotoviti neposreden dostop do ugodnih virov financiranja za mikro in mala podjetja, namenjenih kritju stroškov njihovih poslovnih procesov in/ali projektov, predstavljenih v vlogi za pridobitev financiranja.

 

Višina financiranja

No comments -

 

Pri mnogih davčnih svetovalcih, računovodskih servisih in v praksi se je pojavilo stališče, da v primeru prejetih plačil iz rezervacijskih portalov Airbnb ali Booking.com davčno potrjevanje računov ni potrebno. Kljub temu so nekateri strokovnjaki nasprotovali tej interpretaciji, zato smo za pojasnilo zaprosili Generalni finančni urad RS.
 

No comments -


V letu 2024 so se zvišali prispevki za popoldanski s.p. Višina za prvo trimesečje 2024 je že znana, višina prispevkov za obdobje od 1. aprila pa bo objavljena marca 2024.

 

Sestava prispevkov za popoldanski  s.p. v 2024

No comments -

Od 1. marca se bo najnižja bruto urna postavka za delo upokojencev zvišala.

 

No comments -

Z 31. decembrom 2023 se prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinja, medtem ko se s 1. januarjem 2024 uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Obvezni zdravstveni prispevek od januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša 35 EUR mesečno. Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat letno. In sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Prva uskladitev OZP bo za marec 2025 glede na rasti povprečne plače v letu 2024.


Kako se plačuje?

No comments -

Od dne 1. 2. 2024 ob četrtkih ni več uradnih ur za poslovanje s strankami na izpostavah AJPES.

 

Nove uradne ure za poslovanje s strankami na izpostavah AJPES so:

-    v ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure,
-    v torek in petek od 8.00 do 13.00 ure,
-    v sredo od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure.

No comments -

Rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala, dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2023 je 28. februar 2024.


Podrobnejše informacije o vlogah in opisih storitev so na voljo na spodnjih povezavah:

No comments -