Jubilejna nagrada delavcem pripada, če jo predpisujejo veljavne kolektivne pogodbe, interni akti delodajalca ali pogodba o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč nikjer ne določa, kdaj in kako bi se delavcem morala dodeliti jubilejna nagrada.
 
Bolj natančno je sicer to, kako se dodeljuje jubilejna nagrada, orisano v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
 
No comments -
Kot vzdrževani družinski člani so pri dohodnini največkrat uveljavljani otroci, vendar pa je lahko vzdrževani član tudi starš oziroma posvojitelj zavezanca, zakonec ali zunajzakonski partner in člani kmečkega gospodinjstva.
 
Otroci se lahko brez posebnih omejitev kot vzdrževani družinski član uveljavljajo do 18. leta starosti, v nekaterih primerih pa tudi dlje (če se šola, potrebuje posebno nego …). 
 
Vzdrževani družinski član tudi zakonec in starši zavezanca.
 
No comments -
Evropska unija je sprejela nova pravila za DDV pri spletni prodaji. 
 
V Bruslju obljubljajo, da bo pobiranje DDV pri spletni prodaji oziroma nakupovanju blaga in storitev olajšano.
 
Nova pravila med drugim razširjajo obstoječ vseevropski portal (mini sistem “vse na enem mestu” – Mini one-stop-shop, MOSS Scheme) za registracijo za namene DDV pri prodaji na daljavo.
No comments -
Z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) je bil dopolnjen 48. člen tega zakona. Z njim so določeni primeri in prihodki iz dejavnosti drugih oseb (povezanih oseb), ki jih je treba prišteti prihodkom zavezanca za ugotavljanje prihodkovnega pogoja za vstop v sistem obdavčitve z normiranimi odhodki.
 
No comments -
Furs je z letošnjim letom pridobil novo pristojnost – sankcionira lahko neizplačilo plač. 
 
Furs na podlagi spremenjenega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko po novem uvede postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, ki niso predložili obračuna prispevkov za socialno varnost (REK obrazec), ker delavcem niso izplačali plač.
 
Inšpektorji so v začetku leta 2018 preverjali izplačilo oziroma neizplačilo plač pri 360 delodajalci. Ugotovitve pa so sledeče.
 
No comments -
Uredba o ravnanju z embalažo - ne pozabite na nove obveznosti za podjetnike
 
Spremenjena Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, določa obveznosti za vsa podjetja, ki dajejo prvič v promet embalažo na slovenski trg. 
 
Takšna podjetja so se morala vpisati v posebno evidenco pri Agenciji RS za okolje (ARSO). In sicer je bil ta rok do 31.1.2018 oziroma v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti.
 
No comments -
Pravijo, da ljudje uporabljamo tako majhen delež svojih možganov oziroma njihovih zmogljivosti, da gre pravzaprav za potrato. Kljub temu, da je sodoben človek označen z imenom homo sapiens oziroma misleči človek, je možganski razvoj precej počasen, zato je treba priznati, da ne poteka povsem tako, kot bi si želeli.
 
No comments -
Brez bistvenih sprememb na področju normirancev!
 
V sistem obdavčitve normirancev se vnašajo nova pravila glede obveznega izstopa zaradi prekoračitve prihodkovnega pragu, kar naj bi preprečevalo zlorabo tega instituta predvsem pri prelivanju dobička iz d.o.o.-ja na družbenikov normirani s.p..
 
Kaj ostaja enako?
 
Višina normiranih odhodkov OSTAJA ENAKA
 
No comments -
Določeni poslovni subjekti so dolžni ugotoviti podatke o svojem dejanskem lastniku.
 
Do 19.01.2018 so dolžni dejanskega lastnika vpisati v Register dejanskih lastnikov.
 
Ukrep je uveden iz razloga preprečevanja protizakonitih dejanj, saj je mogoče dejansko lastništvo z različnimi mehanizmi skriti (npr. veriženje, slamnato lastništvo,...). Skrivanje lastništva pa se pogosto uporablja za utaje davkov, prikrivanju premoženja iz kaznivih dejanj, financiranje terorizma in druge protizakonite namene.
 
No comments -
Še malo več kot mesec dni imate časa, da si znižate davčno osnovo za letos. Kateri odhodki so davčno priznani, na kaj morate pri tem paziti in kako nikakor ne boste prepričali davkarjev o nižjih davkih.
 
V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnih postavk, ki lahko vplivajo na davčno obveznost vašega podjetja ali espeja.
 
1. RAČUNALNIKI IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA
 
No comments -