V nadaljevanju lahko preberete, kako je obdavčena fizična oseba, kako je obdavčen samostojni podjetnik in kako pravna oseba, ki trguje s kriptovalutami ali jih rudari.
 
Zanimanje za kriptovalute je v zadnjih desetih letih od njihovega prihoda na trg eksponentno naraslo. Bitcoin, etherum, ripple in mnoge druge valute z večanjem svoje monetarne vrednosti privabljajo vedno več investitorjev. Z nakupom (in prodajo) kriptovalute je mogoče nekaj zaslužiti. Kako pa je takšen zaslužek obdavčen?
 
No comments -
Delovna doba oz. pokojninska doba se vam ne upoštevata enako pri vseh vrstah delovnih pogodb.
 
Kakšna je razlika med delovno in pokojninsko dobo?
 
No comments -
Letni dopust in regres
 
Ena od temeljnih obveznosti delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi je obveznost opravljanja dela v okviru odrejenega delovnega časa, k tej obveznosti pa delavcu hkrati pripadajo tudi pravica do letnega dopusta, pravica do odmora in počitka med delom ter pravica do druge (plačane) odsotnosti z dela. Na podlagi pravice do letnega dopusta delavcu pripada tudi pravica do regresa, ki ga morajo delodajalci praviloma izplačati do 1. julija.
 
 
No comments -
Vsi vemo, kako magična je lahko skodelica kave - tudi metaforično. T
 
Tu je 7 zanimivosti, da se še bolje spoznate z vsem nam tako ljubim in nepogrešljivim napitkom.
 
1. Kava vendarle pripomore k daljšemu in bolj zdravemu življenju
 
No comments -
S spremembo Zakona o dohodnini se uvaja posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost. V nadaljevanju je opisana davčna obravnava in podani odgovori na prejeta vprašanja zavezancev.
 
Po Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1je plačilo za poslovno uspešnost (v pogovornem jeziku lahko tudi trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno, saj ti termini niso zakonsko opredeljeni) opredeljeno kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.
 
No comments -
FURS je objavil dokument "Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov v letu 2017", v katerem navajajo, katere dejavnosti bodo vzeli pod drobnogled.
 
Navajamo nekaj poudarkov iz dokumenta, ki je v celoti na voljo na spletni strani FURS-a.
 
FURS se bo osredotočil v nadzore:
 
- odkrivanja sistemskih utaj DDV-ja, davkov in prispevkov fizičnih oseb ter pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, t. i. kanalskih podjetjih,
No comments -
Ureditev vprašanja sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas je v celoti usklajeno z Direktivo Sveta 1999/70/ES, katere namen je ureditev in izboljšanje kakovosti dela za določen čas z zagotavljanjem uporabe načela nediskriminacije ter vzpostavitev okvirja preprečitev zlorab, ki izhajajo iz veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas.
 
No comments -
Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o delovnih razmerjih v delu, ki opredeljuje vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti.
 
Tako namreč ni zagotovila, da bo delavec z odpovedjo dejansko seznanjen in bo lahko pravočasno vložil tožbo.
 
No comments -
Do 31. marca so delodajalci svojim zaposlenim dolžni odmeriti letni dopust za tekoče koledarsko leto. 
 
Pri določitvi letnega dopusta in načinu njegove izrabe je treba upoštevati Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Relevantna pa so tudi določila glede dopusta, ki jih vsebujejo morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca, interni akti in pravilniki delodajalca ter določila pogodbe o zaposlitvi.
 
Do kdaj porabiti lanski dopust?
 
No comments -
Regres 2017 bo znašal najmanj 804,96 evra bruto (oz. sorazmerni del).
 
Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov, pa je 70 odstotkov povprečne plače v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec. 
 
Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta.
 
Delodajalci morajo regres 2017 svojim zaposlenim izplačati vključno do 30. junija.
 
No comments -