POMEMBNO: Vezano na v nadaljevanju opisano spremebmo v valuti za plačilo prispevkov in davkov, vas obveščamo, da bomo v našem računovodskem servisu plačilne naloge pripravljali tako kot do sedaj. 
Valuta za neto plače, prispevke in davke bo ostala enaka. V primeru, da boste želeli z zamikom plačati dajatve, si datume plačil ročno popravite v spletni banki.
 
No comments -
Davčna izvršba je skrajni ukrep, ki ga Finančna uprava RS uporabi, če dolžnik svojih denarnih obveznosti ne poravna v rokih, predpisanih za prostovoljno izpolnitev.
 
Pred začetkom izvršbe FURS dolžnika praviloma opomni (po pošti, preko aplikacije eDavki ali po telefonu), naj prostovoljno poravna svoje neplačane zapadle obveznosti. Če dolžnik po opominu poravna svoj dolg, se izogne davčni izvršbi in z njo povezanimi stroški.
 
No comments -
Po 1.1. 2017 se spremembe uvajajo tudi na področju obračuna prispevkov za socialno varnost.
 
FURS bo od leta 2017 dalje sam sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (npr. za samozaposlene osebe, družbenike…) in ga odložil davčnemu zavezancu na portal eDavki. Novost velja od vključno prispevkov za mesec januar 2017 (oddaja v februarju  2017).
 
No comments -
Najemodajalci so zavezanci za plačilo dohodnine od dohodka iz naslova oddajanja premoženja v najem.
 
Če fizična oseba oddaja svoje premoženje v najem neki drugi fizični osebi, mora finančni upravi posredovati napoved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem po novem najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto (velja za najemnine, dosežene od leta 2016 dalje).
 
No comments -
Jeseni bo stekla avtomatična izmenjava podatkov o finančnih računih, ki jih imamo v tujini. 
 
V skladu z napovedmi bo jeseni stekla avtomatična izmenjava podatkov o finančnih računih, ki jih imajo državljani članic EU in OECD odprte v tujini. O odprtju računa v tujini so sicer zavezanci dolžni seznaniti Finančno upravo RS (Furs) že sami, sicer jim grozi kazen.
 
No comments -
V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo nagrad dijakom in študentom za obvezno praktično delo.
 
Nagrada dijaka in študenta za obvezno prakso se davčno obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja.
 
No comments -

Drage stranke, 

letos smo se odločili, da si malo popestrimo dogajanje v januarju 2017, ko bodo vse praznične aktivnosti nekako že za nami. 

Izkoristili bomo priložnost, da se malo pozabavamo v dobri družbi in razgibamo v amatersko tekmovalnem duhu na prvem Ping-Pong turnirju JMMC, ki ga bomo organizirali v prostoru pod našo pisarno. 

Toplo ste vabljeni vsi, ki vam je Ping-Pong pri srcu in vsi tisti, ki bi se radi preprosto samo malo pozabavali. 

Turnir se bo pričel 14.1.2017 ob 14.00, na sedežu našega podjetja.

No comments -
Človeško telo je neverjeten stroj, ki zmore mnoge neverjetne stvari. V nadaljevanju si lahko preberete seznam 14 zanimivih dejstev o človeškem telesu, ki jih verjetno še ne poznate.
 
 
1. Ali ste vedeli, da si lahko vaš nos zapomni, razlikuje in pravilno razlikuje med 50.000 različnimi vonji?
 
2. Ali pa, da možgani porabijo toliko energije, kot je potrebno za gorenje 25 W žarnice?
 
No comments -
Dobro ime nastane pri poslovnih združitvah pri podjetju prevzemniku, kadar cena združitve preseže pošteno vrednost pridobljenih sredstev in obveznosti.
 
Je gospodarska kategorija, ki je predstavljena v bilanci stanja med neopredmetenimi sredstvi in ima v računovodskih izkazih nekaterih podjetij zelo visoke vrednosti.
 
Znotraj podjetja ustvarjeno dobro ime pa ni dovoljeno izkazati med neopredmetenimi sredstvi.
 
Davčni vidik
 
No comments -
Evropska komisija je predstavila sklop ukrepov za izboljšanje pogojev v zvezi z davkom na dodano vrednost (DDV) za podjetja v EU, ki se ukvarjajo z e-trgovanjem.
 
S predlogi Evropske komisije bodo lahko potrošniki in podjetja, zlasti zagonska ter mala in srednja podjetja (MSP), lažje prodajali in kupovali blago in storitve prek spleta.
 
Vseevropski portal za spletna plačila DDV
 
No comments -