V zadnjem letu se vedno bolj množično pojavljajo nove spletne trgovine. Glede na to, da so to internetne aplikacije, in da je internet dosegljiv 24 ur dnevno, lahko rečemo da je spletna trgovina odprta non-stop. Stranka lahko svoj nakup opravi kadarkoli. Povrh vsega to opravi lahko od doma iz svojega naslanjača ali kar na poti, kar seveda vpliva tudi na povečanje števila nakupov.
 
No comments -
Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022.
 
No comments -
Z zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) so predpisane uredbe o naslednjih posebnih postopkih obdavčitve:
 
1. Posebna ureditev za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Uniji (neunijska ureditev VEM).
2. Posebna ureditev za prodajo blaga na daljavo znotraj Unije, za dobavo blaga v državi članici preko elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo in za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje (unijska ureditev VEM).
No comments -

Če ste ravnokar registrirali vaše podjetje ali s.p. ali o odpiranju resno razmišljate ste na pravi strani. Naš izkušen kolektiv že vrsto let nudi podjetnikom začetnikom odlično podporo v vseh poslovnih procesih. Svetovanje na področju zakonskih zahtev, izbira ustreznaga programa, sledenje zakonodajnim spremembam. Vse to in še veliko več nudimo v sklopu naših rednih storitev.

V poslovnem letu 2021 smo pomagali več kot 100 podjetnikom pri uresničitvi poslovne ideje.

Pošljite povpraševanje še danes.

 

JMMC HP d.o.o.

No comments -
Furs je spremenil predlog obdavčitve kriptovalut. Po novem predlaga, naj se obdavčitev začne pri doseženi meji 15.000 evrov unovčenega zneska virtualne valute oziroma od dobička, ustvarjenega s prodajo virtualnih valut.
 
Po predlogu FURS, bi se davek plačal od unovčenega zneska virtualne valute v eno od valut oziroma od porabljenega zneska za nakup stvari. Stopnjo davka bi določili pri desetih odstotkih.
 
No comments -
Siva ekonomija - v katerem primeru ne gre za delo na črno?
 
Siva ekonomija zajema raznovrstne ekonomske in gospodarske aktivnosti, ki sicer prispevajo k ustvarjanju vrednosti v danem okolju, a ne prispevajo v proračunsko blagajno. Kako je v tem primeru z delom na črno? Kdaj ne gre za delo na črno?
 
Kaj je siva ekonomija?
 
No comments -
Poslovna darila za zaposlene
 
Poslovna darila za zaposlene oziroma njihovo obdavčitev ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Darila, ki jih delodajalec ob koncu leta podari zaposlenim, se v skladu z 39. čl. ZDoh-2 štejejo za boniteto.
 
No comments -
Glede na vse protikoronske ukrepe, se marsikdo sprašuje, kako je z izplačilom božičnice ali 13. plače v letu 2020. 
 
No comments -
Vlada je na seji dne 19.12. 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma PKP7, ki ob dodatni pomoči za gospodarstvo vnovič prinaša enkratni krizni dodatek najbolj ranljivim skupinam prebivalstva;
 
- upokojencem
- študentom,
- zaposlenim z najnižjimi plačami
- pa tudi staršem in verskim uslužbencem
 
Predlog zakona še ni bil obravnavan v Državnem zboru in še ne velja.
 
No comments -
Eden glavnih ukrepov, ki jih lahko koristite pravne osebe in samostojni podjetniki na podlagi šestega protikorona paketa, je ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. 
 
V nadaljevanju so našteti pogoji, ki jih morate izpolnjevati za pridobitev pomoči. 
 
V kolikor ocenjujete, da pogoje izpolnjujete oz., da je potrebno oddati izjavo o koriščenju ukrepa. Rok za oddajo izjave je 31.12.2020.
 
 
DO POMOČI SO UPRAVIČENI
No comments -