Temeljna obveznost delavca je izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.
 
Če te obveznosti delavec krši, ima delodajalec več možnosti.
 
No comments -
Avtorska pogodba se lahko sklene le za dela, ki so kot avtorska predvidena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).
 
Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršen koli način izražene, zlasti:
 
- govorjena dela, kot npr. govori, predavanja
- pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi
- glasbena dela z besedilom ali brez besedila
No comments -
Če se delavec sredi leta odloči za menjavo delovnega mesta, lahko to vpliva na njegov letni dopust.
 
V primeru, da dela del leta pri enem, del leta pa pri drugem delodajalcu, sta mu oba dolžna zagotoviti sorazmerni del dopusta in v skladu s tem sorazmerni del regresa. Vendar pa lahko delavec izgubi pravico kakšnega od dni dopusta, če ni vse leto v delovnem razmerju in ima torej med eno in drugo zaposlitvijo proste dneve.
 
No comments -
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 68/16 z dne 4. 11. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2N), 
ki prinaša naslednje novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb;
 
Zvišanje splošne stopnje davka:
 
Splošna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb, določena v 60. členu ZDDPO-2, se zvišuje iz 17 % na 19 %.
 
No comments -
Način določitve višine prispevkov samostojnega podjetnika ni preprost.
 
Kako si izračuna prispevke samostojni podjetnik, ki ima “polni s.p.”?
 
Osnova za izračun prispevkov za samostojnega podjetnika za prvo koledarsko leto je v višini minimalne plače.
 
No comments -
Obdavčitev in obravnava daril
 
Prihaja čas obdarovanja, ki se odraža tako v obdarovanju poslovnih partnerjev, kot v obdarovanju zaposlenih in njihovih otrok. Vsi ti - bodisi dohodki z vidika prejemnikov, bodisi odhodki z vidika izplačevalcev - pa so različno davčno opredeljeni in davčno omejeni, o čemer je potrebno razmisliti še pred obdarovanjem.
 
Darila lahko razdelimo na:
 
No comments -
Vsak izmed nas se kar naprej «prodaja« v stiku z eno ali več osebami.
 
Ko prvič srečamo človeka, ga, še preden se mu predstavimo, pogledamo od glave do pet, nato pa zaslišimo ton njegovega glasu. S tem ko spregovori, je v naši glavi veliko informacij, ki jih moramo obdelati. Predvsem naša podzavest primerja informacije z izkušnjami iz preteklosti in ugotavlja, ali nam bo všeč ali ne. Takrat slišimo bolj malo, saj je v naši glavi kaos, zato si le malokdaj zapomnimo ime in priimek predstavljenega.
 
No comments -
Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je vse daljši. Od 1. novembra dalje bo elektronski način vročanja veljal tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. 
 
No comments -
Državni svet je na izredni seji odločal o vložitvi odložilnega veta na noveli zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb. Za tega so državni svetniki izglasovali odložilni veto. Zanj je glasovalo 22 svetnikov, proti pa jih je glasovalo 8.
 
No comments -