Vsak zavezanec za dohodnino lahko del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5 %) nameni za donacije organizacijam, ki delujejo s splošno koristnim namenom.
 
Kako lahko donirate?
 
No comments -
 
Obstajata najmanj dve vrsti izplačil, ki jih delodajalci v mesecu novembru in decembru lahko izplačajo delavcem. V večini uglednih slovenskih podjetjih je to že dobra praksa in je odraz urejenih razmer med zaposlenimi in vodstvom podjetij. Izplačila se imenujejo različno, npr. božičnica, trinajsta plača itd.
 
13. PLAČA
 
No comments -
Davčne olajšave, vendar največ v višini davčne osnove, je možno uveljavljati za naslednje namene:
 
- za vlaganja v raziskave in razvoj,
- za investiranje v opremo in v neopredmetena sredstva, za zaposlovanje,
- za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
- za donacije
- za zaposlovanje in za investiranje v določenih regijah.
 
1. Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj
 
No comments -
Elektronska pošta (skrajšano lahko pišemo e-pošta, nikakor pa ne e-mail!) je v sodobnem poslovanju že dobila pomembno mesto, vendar pa ima poleg številnih prednosti tudi slabosti.
 
Tudi pri komuniciranju po e-pošti obstajajo pravila bontona in olike:
 
- če na sporočilo ne morete takoj odgovoriti, potem pošiljatelju pošljite kratko
sporočilo, kdaj bo dobil želeni daljši odgovor
 
- pravila, ki jih imate pri uporabi e-pošte v vašem delovnem okolju, niso nujno
No comments -
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017.
 
V nadaljevanju podajamo informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R v zvezi z lestvico za odmero dohodnine in splošno olajšavo.
 
No comments -
Nagajiva vaza
Nagajiva vaza je izdelana po oblikovalski zasnovi arhitektke Silve Vovk Kete.
 
Leseni del vaze je narejen iz zdravega lesa slovenskih dreves. Vsak leseni del je še posebej tudi ročno obdelan.
 
Svojo pravo podobo doseže šele, ko vanjo damo cvet. Cvet zaradi svoje teže premakne Nagajivo vazo v nov položaj.
 
Tako imamo v prostoru vedno malenkost drugačno Nagajivo vazo.
 
No comments -
Temeljna obveznost delavca je izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.
 
Če te obveznosti delavec krši, ima delodajalec več možnosti.
 
No comments -
Avtorska pogodba se lahko sklene le za dela, ki so kot avtorska predvidena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).
 
Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršen koli način izražene, zlasti:
 
- govorjena dela, kot npr. govori, predavanja
- pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi
- glasbena dela z besedilom ali brez besedila
No comments -
Če se delavec sredi leta odloči za menjavo delovnega mesta, lahko to vpliva na njegov letni dopust.
 
V primeru, da dela del leta pri enem, del leta pa pri drugem delodajalcu, sta mu oba dolžna zagotoviti sorazmerni del dopusta in v skladu s tem sorazmerni del regresa. Vendar pa lahko delavec izgubi pravico kakšnega od dni dopusta, če ni vse leto v delovnem razmerju in ima torej med eno in drugo zaposlitvijo proste dneve.
 
No comments -
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 68/16 z dne 4. 11. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2N), 
ki prinaša naslednje novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb;
 
Zvišanje splošne stopnje davka:
 
Splošna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb, določena v 60. členu ZDDPO-2, se zvišuje iz 17 % na 19 %.
 
No comments -