Evropska komisija je predstavila sklop ukrepov za izboljšanje pogojev v zvezi z davkom na dodano vrednost (DDV) za podjetja v EU, ki se ukvarjajo z e-trgovanjem.
 
S predlogi Evropske komisije bodo lahko potrošniki in podjetja, zlasti zagonska ter mala in srednja podjetja (MSP), lažje prodajali in kupovali blago in storitve prek spleta.
 
Vseevropski portal za spletna plačila DDV
 
No comments -
 • 10 PRIPOROČIL
1. Za vsak sestanek določimo jasen smoter in cilj
2. Pravočasno razpošljemo vabila in gradiva
3. Dobra priprava
4. Primeren prostor, oprema
5. Držimo se dnevnega reda
6. Podprimo razpravo, informiranje z vizualnimi pripomočki
7. Pazimo, koliko in kdaj bomo govorili
8. Uporabljamo znanje in veščine vseh udeležencev
9. Obvladovanje težavnih udeležencev
10. Preudarno gospodarimo s časom
  No comments -
  Obstaja kopica obresti, ki so obdavčene, mnogo pa je tudi neobdavčenih.
   
  Obe kategoriji sta objavljeni na spletni strani FURS. Od obdavčljivih obresti se izračuna in plača dohodnina po stopnji 25 % od davčne osnove in se šteje kot dokončni davek. To pomeni, da se ne vštevajo v letno odmero dohodnine.
   
  Različne napovedi
   
  No comments -
  Za poštne pošiljke iz držav, ki niso članice EU, morajo biti praviloma opravljene carinske formalnosti.
   
  Na način njihove izvedbe vpliva tudi to, kdo je izvajalec poštne storitve, Pošta Slovenije ali kateri od kurirskih servisov oziroma hitrih pošt.
   
  Oprostitve plačila dajatev:
   
  - Pošiljke z blagom v vrednosti do vključno 22 evrov (brez poštnine) so ob uvozu oproščene plačila vseh dajatev.
  - Za pošiljke, vredne od 22 do vključno 150 evrov, se obračuna samo DDV.
  No comments -
   
  Vsak zavezanec za dohodnino lahko del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5 %) nameni za donacije organizacijam, ki delujejo s splošno koristnim namenom.
   
  Kako lahko donirate?
   
  No comments -
   
  Obstajata najmanj dve vrsti izplačil, ki jih delodajalci v mesecu novembru in decembru lahko izplačajo delavcem. V večini uglednih slovenskih podjetjih je to že dobra praksa in je odraz urejenih razmer med zaposlenimi in vodstvom podjetij. Izplačila se imenujejo različno, npr. božičnica, trinajsta plača itd.
   
  13. PLAČA
   
  No comments -
  Davčne olajšave, vendar največ v višini davčne osnove, je možno uveljavljati za naslednje namene:
   
  - za vlaganja v raziskave in razvoj,
  - za investiranje v opremo in v neopredmetena sredstva, za zaposlovanje,
  - za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
  - za donacije
  - za zaposlovanje in za investiranje v določenih regijah.
   
  1. Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj
   
  No comments -
  Elektronska pošta (skrajšano lahko pišemo e-pošta, nikakor pa ne e-mail!) je v sodobnem poslovanju že dobila pomembno mesto, vendar pa ima poleg številnih prednosti tudi slabosti.
   
  Tudi pri komuniciranju po e-pošti obstajajo pravila bontona in olike:
   
  - če na sporočilo ne morete takoj odgovoriti, potem pošiljatelju pošljite kratko
  sporočilo, kdaj bo dobil želeni daljši odgovor
   
  - pravila, ki jih imate pri uporabi e-pošte v vašem delovnem okolju, niso nujno
  No comments -
  V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017.
   
  V nadaljevanju podajamo informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R v zvezi z lestvico za odmero dohodnine in splošno olajšavo.
   
  No comments -
  Nagajiva vaza
  Nagajiva vaza je izdelana po oblikovalski zasnovi arhitektke Silve Vovk Kete.
   
  Leseni del vaze je narejen iz zdravega lesa slovenskih dreves. Vsak leseni del je še posebej tudi ročno obdelan.
   
  Svojo pravo podobo doseže šele, ko vanjo damo cvet. Cvet zaradi svoje teže premakne Nagajivo vazo v nov položaj.
   
  Tako imamo v prostoru vedno malenkost drugačno Nagajivo vazo.
   
  No comments -