Ureditev vprašanja sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas je v celoti usklajeno z Direktivo Sveta 1999/70/ES, katere namen je ureditev in izboljšanje kakovosti dela za določen čas z zagotavljanjem uporabe načela nediskriminacije ter vzpostavitev okvirja preprečitev zlorab, ki izhajajo iz veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas.
 
No comments -
Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o delovnih razmerjih v delu, ki opredeljuje vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti.
 
Tako namreč ni zagotovila, da bo delavec z odpovedjo dejansko seznanjen in bo lahko pravočasno vložil tožbo.
 
No comments -
Do 31. marca so delodajalci svojim zaposlenim dolžni odmeriti letni dopust za tekoče koledarsko leto. 
 
Pri določitvi letnega dopusta in načinu njegove izrabe je treba upoštevati Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Relevantna pa so tudi določila glede dopusta, ki jih vsebujejo morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca, interni akti in pravilniki delodajalca ter določila pogodbe o zaposlitvi.
 
Do kdaj porabiti lanski dopust?
 
No comments -
Regres 2017 bo znašal najmanj 804,96 evra bruto (oz. sorazmerni del).
 
Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov, pa je 70 odstotkov povprečne plače v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec. 
 
Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta.
 
Delodajalci morajo regres 2017 svojim zaposlenim izplačati vključno do 30. junija.
 
No comments -
Nova ureditev ureja drugačen način koriščenja očetovskega dopusta.
 
Skrajšal se bo neplačani del v korist plačanih dni dopusta. V letu 2016 se je namreč začelo postopno preoblikovanje neplačanega očetovskega dopusta v plačanega in sicer se vsako leto 25 dni neplačanega dopusta preoblikuje v 5 dni plačanega očetovskega dopusta.
 
No comments -
 
Za vas smo pripravili nova, zanimiva dejstva, ki jih zagotovo še ne poznate. Razširite svoja obzorja, se nasjmejte in se zamislite nad njimi.
 
 
1. Ljudje ti rečejo »na zdravlje«, ker se ti ob kihanju srce ustavi za milisekundo.
 
2. Prašič ne more pogledati v nebo, to je zanj fizično nemogoče.
 
3. Cigarete so izumili pred vžigalico.
 
4. V svojem življenju boš pojedel 70 raznolikih žuželk in 10 pajkov.
 
No comments -
poslovna uspešnost - V kakšni višini in pod kakšnimi pogoji je božičnica ugodneje davčno obravnavana?
 
Uvedba posebne davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost
 
No comments -
POMEMBNO: Vezano na v nadaljevanju opisano spremebmo v valuti za plačilo prispevkov in davkov, vas obveščamo, da bomo v našem računovodskem servisu plačilne naloge pripravljali tako kot do sedaj. 
Valuta za neto plače, prispevke in davke bo ostala enaka. V primeru, da boste želeli z zamikom plačati dajatve, si datume plačil ročno popravite v spletni banki.
 
No comments -
Davčna izvršba je skrajni ukrep, ki ga Finančna uprava RS uporabi, če dolžnik svojih denarnih obveznosti ne poravna v rokih, predpisanih za prostovoljno izpolnitev.
 
Pred začetkom izvršbe FURS dolžnika praviloma opomni (po pošti, preko aplikacije eDavki ali po telefonu), naj prostovoljno poravna svoje neplačane zapadle obveznosti. Če dolžnik po opominu poravna svoj dolg, se izogne davčni izvršbi in z njo povezanimi stroški.
 
No comments -
Po 1.1. 2017 se spremembe uvajajo tudi na področju obračuna prispevkov za socialno varnost.
 
FURS bo od leta 2017 dalje sam sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (npr. za samozaposlene osebe, družbenike…) in ga odložil davčnemu zavezancu na portal eDavki. Novost velja od vključno prispevkov za mesec januar 2017 (oddaja v februarju  2017).
 
No comments -