Podjetja, ki so zavezanci za DDV lahko zahtevajo vračilo DDV plačanega v tujini za blago in storitve, ki so jih nabavili za opravljanje dejavnosti in so pri tem plačali DDV, vendar je pri tem potrebno poznati pravila in pogoje.
 
No comments -
Podjetniki se velikokrat sprašujejo, ali obstaja postopek t.i. »mirovanje podjetja«. Na vprašanje kaj se vam bolj splača ni enostavnega odgovora, saj je odvisen predvsem od želja in prioritet posameznika. Pomembno pa je poznati prednosti in slabosti obeh strani.
 
Mirovanje podjetja
 
No comments -
Prost pretok storitev – ki je ob prostem pretoku oseb, blaga in kapitala ena od štirih temeljnih svoboščin, na podlagi katerih deluje notranji trg EU opredeljen v Pogodbi o Evropski uniji – pomeni, da lahko podjetje ali samozaposleni posameznik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje določene dejavnosti v svoji državi, opravlja to dejavnost kjer koli znotraj EU. Delodajalec lahko tako svojega zaposlenega pošlje v drugo državo, da tam zanj v okviru opravljanja neke storitve opravlja določeno delo (delavca napoti na delo v drugo državo).
 
No comments -
I. DOHODEK IZ NASLOVA ZAPOSLITVE
 
Darilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu, se šteje za boniteto, ki se skladno z Zakonom o dohodnini obdavči kot dohodek iz zaposlitve.
 
Boniteta se obračuna tako pri darilih v zvezi z delovnim razmerjem kot tudi pri darilih v zvezi z drugim pogodbenim razmerjem.
 
No comments -
V nadaljevanju lahko preberete, kako je obdavčena fizična oseba, kako je obdavčen samostojni podjetnik in kako pravna oseba, ki trguje s kriptovalutami ali jih rudari.
 
Zanimanje za kriptovalute je v zadnjih desetih letih od njihovega prihoda na trg eksponentno naraslo. Bitcoin, etherum, ripple in mnoge druge valute z večanjem svoje monetarne vrednosti privabljajo vedno več investitorjev. Z nakupom (in prodajo) kriptovalute je mogoče nekaj zaslužiti. Kako pa je takšen zaslužek obdavčen?
 
No comments -
Delovna doba oz. pokojninska doba se vam ne upoštevata enako pri vseh vrstah delovnih pogodb.
 
Kakšna je razlika med delovno in pokojninsko dobo?
 
No comments -
Letni dopust in regres
 
Ena od temeljnih obveznosti delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi je obveznost opravljanja dela v okviru odrejenega delovnega časa, k tej obveznosti pa delavcu hkrati pripadajo tudi pravica do letnega dopusta, pravica do odmora in počitka med delom ter pravica do druge (plačane) odsotnosti z dela. Na podlagi pravice do letnega dopusta delavcu pripada tudi pravica do regresa, ki ga morajo delodajalci praviloma izplačati do 1. julija.
 
 
No comments -
Vsi vemo, kako magična je lahko skodelica kave - tudi metaforično. T
 
Tu je 7 zanimivosti, da se še bolje spoznate z vsem nam tako ljubim in nepogrešljivim napitkom.
 
1. Kava vendarle pripomore k daljšemu in bolj zdravemu življenju
 
No comments -
S spremembo Zakona o dohodnini se uvaja posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost. V nadaljevanju je opisana davčna obravnava in podani odgovori na prejeta vprašanja zavezancev.
 
Po Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1je plačilo za poslovno uspešnost (v pogovornem jeziku lahko tudi trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno, saj ti termini niso zakonsko opredeljeni) opredeljeno kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.
 
No comments -
FURS je objavil dokument "Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov v letu 2017", v katerem navajajo, katere dejavnosti bodo vzeli pod drobnogled.
 
Navajamo nekaj poudarkov iz dokumenta, ki je v celoti na voljo na spletni strani FURS-a.
 
FURS se bo osredotočil v nadzore:
 
- odkrivanja sistemskih utaj DDV-ja, davkov in prispevkov fizičnih oseb ter pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, t. i. kanalskih podjetjih,
No comments -